Skip to content

Ouderkring

Onze nieuwe ouderkring én schoolraad wordt dit schooljaar opgericht. Onderstaande leden waren aanwezig op onze eerste vergadering in oktober en willen op een constructieve en transparante manier samenwerken. Dit past perfect in ons pedagogisch project,  onze tweede bouwsteen van onze visie is namelijk ‘verbinding’, dit in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen.

Cédric Froment, Emmanuel Musoni Deo, François Lefebvre, Alexandra Reschke, Marie Louviaux, Karima (Mama van Adam), Mélanie (Mama van Sasha), Dayana (Mama Emilia, Isabella en Paz)